Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ

Ανασυγκροτείται ο ΙΔΕΑ
     Ανασυγκροτείται ο ΙΔΕΑ, που ασκεί πίεση για πιο αντικομμουνιστική και πιο αδιάλλακτη δεξιά πολιτική και συνω­μοτεί στον στρατό. Σε συσκέψεις της ηγεσίας του, τον Γενάρη και το καλοκαίρι του 1950, ο σύνδεσμος αποφασίζει να ασκήσει πίε­ση προς την κατεύθυνση του αρχιστρατήγου για να πειστεί ο Πα­πάγος να πολιτευτεί.
     Χαρακτηριστικά για τις αντιλήψεις των ΙΔΕΑτών αξιωματικών είναι όσα γράφει ένα από τα ιδρυτικά στελέχη του ΙΔΕΑ υπέρ της 4ης Αυγούστου, των κατοχικών κυβερνήσεων και των Ταγμάτων Ασφαλείας («βασικήν δύναμιν πέριξ της οποίας συσπειρούνται οι εθνικόφρονες Έλληνες». Γ. Καραγιάννης). Με τέτοιες αντιλήψεις και με μόνιμο σκοπό, όπως προκύπτει από το ιδρυτικό του, την επιβολή δικτατορίας, ο συνωμοτικός σύνδε­σμος παίζει ολέθριο ρόλο στα παρασκήνια της πολιτικής ζωής, πιέζοντας για διαιώνιση των αντιδημοκρατικών μέτρων και συμβάλλοντας στην όξυνση των πολιτικών παθών.