Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011

ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ


Προς εκλογές

Από τη στιγμή που ψηφίζεται ο νέος εκλογικός νόμος, οι Αμερι­κανοί βιάζονται να απαλλαγούν από την κυβέρνηση του Κέντρου. Ο Πλαστήρας τούς έχει προσφέρει το εκλογικό σύστημα, με το οποίο, όπως πιστεύουν, θα ανεβάσουν στην εξουσία μια σταθε­ρή, αντικομμουνιστική και ευθυγραμμισμένη με τις επιθυμίες της Ουάσιγκτον, κυβέρνηση. Η αμερικανική κυβέρνηση αντιμετωπί­ζει την Ελλάδα κυρίως σαν ένα οχυρό κατά της Σοβιετικής Ένω­σης και των εξαρτημένων από αυτή σοσιαλιστικών χωρών. Ο Πιουριφόυ, μόλις φτάνει με άδεια στη Νέα Υόρκη, δηλώνει ότι η Ελλάδα έχει δέκα μεραρχίες «αίτινες δύναται να αποσταλούν εις το πε­δίον της μάχης εντός 24 ωρών». Προσθέτει ότι «θεωρεί τούτο ως σημαντικόν κατόρθωμα εις χώραν με 7.500.000 μόνον κατοίκους. Τούτο – συνεχίζει - έχει επίσης μεγάλην σπουδαιότητα λόγω του ρόλου τον οποίον παίζει η Ελλάς εις την διατήρησιν της σταθερότητος εις τα Βαλκάνια». Καταλήγοντας, υπογραμμίζει ότι η ατμό­σφαιρα είναι ευνοϊκή για μια συνεργασία Ελλάδας – Γιουγκοσλαβίας - Τουρκίας και τονίζει:

«Οι Έλληνες είναι λαός ο οποίος γνωρίζει τι είναι κομ­μουνισμός. Και όχι μόνο δύνανται να αντισταθούν εναντίον αυτού, αλλά και έχουν την θέλησιν να αντισταθούν». (Το Βήμα, 7 Οκτωβρίου 1952.)

Την ίδια μέρα, δημοσιεύεται τους Τάιμς της Νέας Υόρκης μυστική έκθεση των αμερικανικών υπηρεσιών για την κατάστα­ση στην Ελλάδα. Στην έκθεση κατηγορείται η κυβέρνηση του Κέ­ντρου για ανικανότητα στα οικονομικά και διοικητικά θέματα και για συμβιβασμούς με την Άκρα Αριστερά στα πολιτικά (στο ίδιο).

Στο μεταξύ, η διεθνής κατάσταση έχει παρουσιάσει επιδεί­νωση. Στην Κορέα μαίνονται πάλι οι μάχες. Στις Ηνωμένες Πολι­τείες οργιάζει ο μακαρθισμός. Ο κόσμος εξακολουθεί να ζει με το φάσμα ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου.

Με την πίεση των Αμερικανών και των Ανακτόρων (ο βασιλιάς έχει εκδηλώσει και πάλι τη δυσαρέσκεια του προς την κυβέρνηση, αρνούμενος να ορκίσει τον Σάββα Παπαπολίτη υπουργό της Παι­δείας στη θέση του I.Μιχαήλ που πέθανε), ο Πλαστήρας και ο Βε­νιζέλος αποφασίζουν και «εισηγούνται» να γίνουν εκλογές. Στις 10 Οκτωβρίου διαλύεται η Βουλή και ο βασιλιάς αναθέτει στον ει­σαγγελέα του Αρείου Πάγου Δ.Κιουσόπουλο να σχηματίσει υπη­ρεσιακή κυβέρνηση. Οι εκλογές ορίζονται για τις 16 Νοεμβρίου.