Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ

Διώξεις κατά της Αριστεράς

Όπως πάντα όλα αυτά τα χρόνια, ύστερα από μια μικρή ή με­γάλη επιτυχία της Αριστεράς σε εκλογές, κάποιος βάζει ζήτημα να διαλυθεί η ΕΔΑ. Αυτή τη φορά είναι ο Π.Πιπινέλης, που, όταν ο Παπάγος, από προσωπική αντιπάθεια, τον απομάκρυνε από μόνιμο αντιπρόσωπο της Ελλάδας στο NATO και τον διόρισε πρε­σβευτή στο Μπουένος Άυρες, παραιτήθηκε από τη διπλωματική υπηρεσία και άρχισε να αναπτύσσει ανοιχτή πια πολιτική δραστηριότητα. Με σειρά άρθρων του σε φιλοσυναγερμική εφημερί­δα, αναφερόμενος στην αύξηση των ψήφων της Αριστεράς στις αναπληρωματικές εκλογές, υποστηρίζει ότι υπάρχει κίνδυνος να γίνει η ΕΔΑ δεύτερο κόμμα και γι'αυτό είναι ανάγκη να διαλυ­θεί. Η κυβέρνηση, με επίσημη ανακοίνωση της, αποκρούει την πρόταση Πιπινέλη, χωρίς όμως να αποκλείει ότι θα αντιμετωπί­σει στο μέλλον αυτό το ενδεχόμενο:

«Η κυβέρνησις - δηλώνει κυβερνητικός εκπρόσωπος -, ως κυβέρνησις γνησίως δημοκρατική, δεν πρόκειται να προβή εις την διάλυσιν κανενός κόμματος, εφ'όσον δεν ήθελεν αποτολμήσειν τούτο να απειλήση το καθεστώς. Όσον αφο­ρά το Κομμουνιστικό Κόμμα, τούτο έχει διά νόμου διαλυ­θεί, η δε κυβέρνησις δεν αντιμετωπίζει θέμα νομιμοποιή­σεως αυτού». (Εφημερίδες, 9 Οκτωβρίου 1953.)

Η κυβέρνηση του Συναγερμού εφαρμόζει στην πράξη τη γραμ­μή αυτή του διαχωρισμού ανάμεσα στην ΕΔΑ και το ΚΚΕ: Όσους είναι ενταγμένοι στον παράνομο μηχανισμό του ΚΚΕ και πέφτουν στα χέρια της Ασφάλειας τους παραπέμπει στα στρατοδικεία για κατασκοπία. Από τα στελέχη και μέλη της ΕΔΑ όσους της είναι ιδιαίτερα ενοχλητικοί ή, και χωρίς επιλογή, ορισμένους ακόμα και στην τύχη, από καιρό σε καιρό, για να συντηρεί το κλίμα της φο­βίας, τους διώκει με τον μηχανισμό των επιτροπών ασφαλείας. Με αυτή τη διπλή τακτική, έχει τη δυνατότητα και τα προσχήμα­τα της δημοκρατικότητας να διατηρεί, και τη δράση της Αριστε­ράς να περιορίζει. Έτσι, λίγες μέρες πριν από τις εκλογές του Έβρου, επανεκτοπίζονται στον Άγιο Ευστράτιο 40 «αδειούχοι» εξόριστοι. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση καταργεί το στρατόπεδο του Τρίκερι και μεταφέρει τις 50 εξόριστες γυναίκες που απομέ­νουν στον Άγιο Ευστράτιο.