Σάββατο, 9 Ιουλίου 2011

ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ


Παρεμβαίνει ο Γ. Παπανδρέου

Η πολιτική ηγεσία ως εκείνη τη στιγμή σιωπά. Οι ηγέτες του Κέ­ντρου έχουν εκτεθεί διπλά: Με κυβέρνηση ΕΠΕΚ - Φιλελευθέρων έχουν γίνει η σκευωρία, τα βασανιστήρια και η δίκη. Οι Πλαστή­ρας και Βενιζέλος, με δηλώσεις τους, όπως είδαμε, το 1952, δέ­χτηκαν πως ήταν «κομμουνιστική συνωμοσία». Έτσι, τώρα, πρώ­τος από τον πολιτικό κόσμο βγαίνει και ανεβάζει σε υψηλότερο πολιτικό επίπεδο τη διαμάχη για την υπόθεση της Αεροπορίας ο συνεργαζόμενος με τη συναγερμική κυβέρνηση βουλευτής Γ.Παπανδρέου: Στις 10 Μαρτίου δηλώνει ότι, ύστερα από τις κα­ταγγελίες, «δημιουργείται μέγα ηθικόν θέμα».
«Εις την δίκην αυτήν – συνεχίζει - δεν κρίνεται μόνον η τύ­χη των κατηγορουμένων. Κρίνεται επίσης η τύχη της δι­καιοσύνης και της δημοκρατίας».
Ο παλαιός και έμπειρος πολιτικός, που φιλοδοξεί τώρα να γί­νει ο αρχηγός του Κέντρου, έχει συλλάβει το πρόβλημα. Ως τότε για βασανιστήρια και αστυνομικές ή δικαστικές πλεκτάνες μι­λούσαν μόνο οι αριστεροί. Τώρα όμως καταγγέλλονται βασανι­στήρια εις βάρος αξιωματικών με πλούσια δράση κατά των κομ­μουνιστών και πρωτοστατούν στην αμφισβήτηση της ορθότητας των αποφάσεων του Αεροδικείου δικηγόροι όχι μόνο γνωστού κύ­ρους, αλλά και με δεξιά ή κεντροδεξιά τοποθέτηση, όπως ο Παπακυριακόπουλος, ο Τσουκαλάς, ο Βαρικόπουλος. Τι συμβαίνει λοιπόν; Ο Γ.Παπανδρέου καταλαβαίνει πως είναι μια υπόθεση που θα έχει συνέχεια και μια εξαίρετη ευκαιρία να προετοιμάσει το έδαφος για τη νέα πολιτική του εξόρμηση με μια μάχη για το Κράτος Δικαίου», τη Δικαιοσύνη και τη Δημοκρατία.
Οπωσδήποτε, από τη στιγμή που ένας πολιτικός ηγέτης, έστω και χωρίς αξιόλογο κόμμα αυτή τη στιγμή, πολιτικοποιεί την υπό­θεση, η εξέλιξη της επηρεάζεται.
Η υπεράσπιση επιμένει στο Αναθεωρητικό στην αίτηση της να αναβληθεί η δίκη ώσπου να ερευνηθεί το θέμα της πλαστότητας της προδικασίας. Ο β.επίτροπος, αποκρούοντας το αίτημα, αφή­νει υπαινιγμούς ότι οι συνήγοροι κινούνται από πολιτικές δυνά­μεις. Η υπεράσπιση, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, αποχωρεί από τη δίκη. Ο β.επίτροπος δίνει εξηγήσεις. Και το δικαστήριο δέχεται το αίτημα να αναβληθεί η δίκη. Ο υφυπουργός Αμύνης Δημάρα­τος, στον οποίο διαβιβάζονται οι μηνύσεις κατά των προανακριτών και ανακριτών της Αεροπορίας, αναθέτει στον πρώην πρόε­δρο του Αναθεωρητικού, αντιστράτηγο Ανανιάδη, να κάνει τις σχετικές ανακρίσεις. Στο μεταξύ, ο σοφέρ Τσώκος, που στην κα­τάθεση του, την οποία ανακάλεσε, στηρίχτηκε η καταδίκη σε θά­νατο του υποσμηναγού Θεοδωρίδη, παραπέμπεται σε δίκη για ψευδορκία.
Αλλά η ανάκριση θα περάσει από πολλές ακόμα φάσεις. Ο υπουργός Αμύνης Π.Κανελλόπουλος έχει αρχίσει να γίνεται στό­χος μερίδας του Τύπου και να επικρίνεται ότι προστατεύει τον αντισμήναρχο Κελαϊδή, υπεύθυνο για τη σκευωρία εναντίον των αξιωματικών και υπαξιωματικών της Αεροπορίας. Ταυτόχρονα, δημοσιεύεται στο Βήμα σειρά άρθρων του Αγγέλου Τσουκαλά, που μιλά για «ανεξίτηλα ίχνη βασανιστηρίων, ανεξήγητους θα­νάτους, πλαστογραφία» κ.λ.π., για πλεκτάνη και «υπόθεσιν Ντρέυφους», με «ελατήρια μίσους και αντεκδικήσεως».
Ο Π.Κανελλόπουλος, ύστερα από τη συνέχιση του θορύβου, αναθέτει στον αρεοπαγίτη I.Αποστολόπουλο να κάνει ανακρί­σεις για τα βασανιστήρια κ.λ.π. Η προαγωγή όμως τις μέρες αυ­τές ενός υποσμηναγού, που έχει καταγγελθεί για βασανιστής, σε σμηναγό, ρίχνει νέο λάδι στη φωτιά.