Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2011

ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ


Ελαφριά βελτίωση

Ύστερα από την επιστροφή του στην Αθήνα, ο Παπάγος συνεχί­ζει τη θεραπεία με στρεπτομυκίνη και φάρμακα για τη γαστρίτιδα. Επειδή όμως συνεχίζονται η ανορεξία και η εξάντληση, το Υπουργείο Εξωτερικών ζητά από την αμερικανική πρεσβεία να σταλεί στην Αθήνα ειδικός, κορυφαίος Αμερικανός γιατρός.


    Με προσωπική παρέμβαση και σύσταση του προέδρου Αϊζενχάουερ, φτάνει στις 9 Μαΐου στην Αθήνα ο Αμερικανός καρκινολόγος Μπαρ, που, αφού εξετάζει τον άρρωστο στο σπίτι του, καταλήγει και αυτός στο συμπέρασμα ότι η κατάσταση της υγείας του Παπάγου οφείλεται σε αναζωπύρωση της παλαιάς φυματίωσης και συμβουλεύει να συνεχιστεί η θεραπεία με αντιβιοτικά. Τη διάγνωση των Λέφλερ και Μαλάμου, με την οποία συμφωνεί και ο Μπαρ, επιβεβαιώνει και μια εργαστηριακή εξέταση (ενοφθαλμισμός σε πειραματόζωο) για φυματίωση, που τα αποτελέσματά της έχουν βγει στο μεταξύ στην Ελβετία και είναι θετικά. Ύστερα από λίγες μέρες, η οικογένεια του Παπάγου καλεί τον γιατρό και κλινικάρχη Ν.Μπόμπολα να αναλάβει την παρακολούθηση του πρωθυπουργού. Ο Μπόμπολας, σε βιβλίο θα εκδώσει αργότερα (Ν.Μπόμπολα, Η ασθένεια του Αλέξ.Παπάγου και τα αίτια της, Αθήναι 1956), περιγράφει, την κατά­σταση του Παπάγου τις μέρες εκείνες:


«Την επομένην (17 Μαΐου) και περί ώραν 12 μεσ., ο στρα­τάρχης προσέρχεται εις το εν Μελισσίοις σανατόριόν μου (...). Η εξάντλησίς του κατά την ημέραν αυτήν ήτο τοιαύ­τη, ώστε εκρίθη επιβεβλημένον όπως αναπαυθή επί του­λάχιστον ημίσειαν ώραν πριν ή υποβληθή εις εξετάσεις εν τοις ακτινολογικοίς εργαστηρίοις».


    Ο Μπόμπολας δεν διέγνωσε καμία πάθηση που να δικαιολο­γεί τη βαριά κατάσταση του αρρώστου. Τα συμπτώματα, εκτός από τη μεγάλη εξάντληση και την ανορεξία, είναι έντονος μετεω­ρισμός, γαστρίτιδα, μικρή διόγκωση της σπλήνας και τώρα έχει εμφανιστεί και πυρετός. Τον υποβάλλουν σε τεχνητή διατροφή, με ενδοφλέβιες ενέσεις, ύστερα από την οποία παρουσιάζεται βελτίωση. Ο άρρωστος - κατά την περιγραφή πάντα του Μπό­μπολα - κερδίζει τρία κιλά και ο πυρετός πέφτει. Οι τρεις θερά­ποντες γιατροί (Μαλάμος, Γούτας, Μπόμπολας) αποφασίζουν να συνεχιστεί η θεραπεία με ενδοφλέβιες ενέσεις. Ο πυρετός πέφτει εντελώς και, στις 7 Ιουλίου, βγαίνει ιατρικό ανακοινωθέν, που αναφέρει:


«Ο στρατάρχης διατελών από 15θημέρου τελείως απύρετος και απηλλαγμένος πλέον παντός ενοχλήματος, εισήλθεν ήδη σταθερώς εις το στάδιον της οριστικής αναρρώσεως».


Αυτό το υπεραισιόδοξο ανακοινωθέν δεν αποδίδει την πραγ­ματική κατάσταση του πρωθυπουργού. Η αλήθεια είναι ότι ο Παπάγος έχει τέτοια εξάντληση, που δεν μπορεί να δεχτεί σε συ­νεργασία ούτε τους πιο στενούς συνεργάτες του. Η κυβέρνηση παραμένει χωρίς πρόεδρο, ενώ η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρά και δραματικά προβλήματα.