Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ

Το Σύνταγμα
Όπως είπαμε, δεύτερος όρος του Παύλου και της Φρειδερίκης, για να δώσουν τη συγκατάθεσή τους να προχωρήσει η κυβέρνηση σε προκήρυξη εκλογών, ήταν να τους εξασφαλίσει συνταγματικά τα προνόμια που ήθελαν.
     Όπως είναι γνωστό, μετά την πραξικοπηματική κατάργηση της Αβασίλευτης Δημοκρατίας με το κίνημα της 10ης Οκτωβρίου 1935, στο οποίο είχε πρωτοστατήσει και ο Παπάγος, η Ε' Συντακτική Συνέλευση κατάργησε το Σύνταγμα του 1927 και επανέφε­ρε το Σύνταγμα του 1864/1911. Μετά το νόθο δημοψήφισμα της 3ης Νοεμβρίου 1935 και την επιστροφή του Γεωργίου Β', προκη­ρύσσονται εκλογές για την Γ’ Αναθεωρητική Βουλή. Αλλά η νέα Βουλή, που προήλθε από τις εκλογές της 26ης Ιανουαρίου 1936, δεν πρόλαβε να εκπληρώσει το συντακτικό της έργο, γιατί ο I.Μεταξάς αφού απέσπασε από τα παλαιά κόμματα εξάμηνη εξου­σιοδότηση και την έστειλε σε διακοπές, κήρυξε, στις 4 Αυγούστου 1936, δικτατορία, στη διάρκεια της οποίας Σύνταγμα της χώρας ήταν η θέληση η δική του, του βασιλιά και της τεταρτοαυγουστιανής φατρίας. Ακολούθησε η Κατοχή. Μετά την Απελευθέρω­ση, οι πρώτες εκλογές για Αναθεωρητική Βουλή έγιναν στις 31 Μαρτίου 1946. Η Δ' Αναθεωρητική Βουλή - από την οποία, όπως είναι γνωστό, απουσίαζαν η Αριστερά όλων των αποχρώσεων και μερίδα του Κέντρου, που κήρυξαν αποχή από τις εκλογές - κα­τάρτισε διάφορα σχέδια Συντάγματος, που δεν ψηφίστηκαν όμως, γιατί διαφωνούσαν μεταξύ τους οι αρχηγοί των τότε κυβερνητικών κομμάτων. Τελικά, η επί του Συντάγματος επιτροπή της Βου­λής ενέκρινε Σχέδιο Συντάγματος (ΞΗ' ψήφισμα), που το κατέθεσε στο Σώμα στις 23 Δεκεμβρίου 1949. Μεσολάβησαν όμως οι διακοπές των Χριστουγέννων και κατόπιν η αιφνίδια διάλυση της Δ' Αναθεωρητικής Βουλής τον Γενάρη του 1950, και έτσι το σχέδιο δεν ψηφίστηκε.
Παρόλο που η Βουλή του 1950 έχει εκλεγεί ως απλή, γίνονται διάφορες απόπειρες να συνεχίσει το έργο της Αναθεωρητικής και να ψηφίσει το νέο Σύνταγμα. Οι απόπειρες αυτές δεν καρποφορούν. Στις 27 Ιουλίου 1951, γίνεται στα Ανάκτορα σύσκεψη όλων των αρχηγών των κομμάτων, εκτός της Αριστεράς, που καταλήγουν σε συμφωνία για τον τρόπο που θα ψηφιστεί το Σχέδιο Συντάγματος από τη νέα Βουλή. Συγκεκριμένα, συμφωνούν ότι στο διάταγμα για τη διάλυση της Βουλής του 1950 θα υπάρχει διάταξη που θα ορίζει ότι προς συμπλήρωση του έργου της Δ' Αναθεωρητικής, η νέα μπορεί με απόφασή της, στο πρώτο δίμηνο της πρώτης συνόδου της, να επικυρώσει στο σύνολο ή να απορρίψει το Σχέδιο Συντάγματος της Επιτροπής του ΞΗ' ψη­φίσματος.
Η Φρειδερίκη ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να ψηφιστεί το Σύνταγ­μα, γιατί έχει εξασφαλίσει να κατοχυρώνονται δικές της αρμο­διότητες σε περίπτωση αρρώστιας ή θανάτου του βασιλιά. Έχει λόγους να φοβάται: Έχει ήδη εκδηλωθεί κάποια κάμψη της υγείας του Παύλου και ο Κωνσταντίνος είναι ακόμα ανήλικος. Στο νέο Σχέδιο Συντάγματος, με βασιλική αξίωση, έχουν περιληφθεί διατάξεις (άρθρα 49-53), που κατοχυρώνουν αρμοδιότητες της βασί­λισσας να ασκεί καθήκοντα αντιβασιλιά, σε περίπτωση αποδη­μίας, θανάτου ή σοβαρής αρρώστιας του βασιλιά και ανηλικιότητας του διαδόχου. (Το Σύνταγμα της Ελλάδος, έκδοση της Βουλής, 1964, σ. 24-26.)