Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011

ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ

Εκδηλώσεις στην Ελλάδα
Η συζήτηση του Κυπριακού στον ΟΗΕ έχει προκαλέσει έξαψη και στην Ελλάδα. Στις 22 Νοεμβρίου, παρά την κυβερνητική απαγό­ρευση, χιλιάδες σπουδαστές συγκεντρώνονται, με πρόσκληση της Πανσπουδαστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνος, στο προαύλιο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αφού εγκρίνουν ψήφισμα προς τον ΟΗΕ για την αυτοδιάθεση της Κύπρου, οι σπουδαστές κινούνται σε διαδήλωση προς τον Άγνωστο Στρατιώτη. Στην οδό Πανεπι­στημίου, κατορθώνουν να διασπάσουν την αστυνομική ζώνη. άλ­λες όμως δυνάμεις της αστυνομίας, με αντλίες, τους διαλύουν. Ομάδες φοιτητών συνεχίζουν να συγκρούονται με την αστυνομία σε Ομόνοια, πλατεία Δημαρχίας κ.λ.π. Αρκετοί νέοι μεταφέρονται τραυματισμένοι στα νοσοκομεία.
Η αντιπολίτευση επικρίνει την κυβέρνηση για τη βίαιη διάλυση των διαδηλωτών. Ο υπουργός των Εσωτερικών Ρέντης δηλώνει, ότι «τα θέματα της εθνικής πολιτικής δεν δύνανται να αποτελούν αντικείμενον διαχειρίσεως από το πεζοδρόμιον». Προσθέτει ότι έχει δοθεί εντολή στα όργανα της τάξεως να διαλύσουν τη δια ­δήλωση με ήπια μέσα και ότι, αν ορισμένοι «παρεξετράπησαν, θα τιμωρηθούν».
Την άλλη μέρα. ο Π. Κανελλόπουλος φέρνει το θέμα στη Βου­λή. Επικρίνει την κυβέρνηση, γιατί απαγόρευσε το συλλαλητήριο και γιατί η αστυνομία το διάλυσε βίαια, και συνεχίζει:
«Πρέπει επί τέλους αι κυβερνήσεις να συνηθίσουν και να μάθουν ότι ζώμεν εις δημοκρατίαν και δεν είναι επιτετραμμένον να παρεμποδίζηται η εκδήλωσις της εθνικής βουλήσεως και συνειδήσεως των Ελλήνων πολιτών, και δη των νέων».
Στη συζήτηση παίρνει μέρος και ο Στ.Στεφανόπουλος, που, ανάμεσα σε άλλα. λέει:
«Παρέστην αυτόπτης μάρτυς των λαβόντων χώραν εκτρό­πων και διεπίστωσα με οδύνην και αγανάκτησιν πόσον αδι­καιολόγητος, διά να μην είπω βάρβαρος, ήτο η συμπερι­φορά πολλών οργάνων της τάξεως που έπλητταν χωρίς οίκτον νέας και νέους της Ελλάδος που εζητωκραύγαζαν με ενθουσιασμόν υπέρ της ενώσεως».
Ο υπουργός των Εσωτερικών μιλά για τον πανελλήνιο πόθο να εκπληρωθούν οι πόθοι των Κυπρίων, αλλά τονίζει ότι δεν πρέπει να καλλιεργηθεί στην Ελλάδα αντιβρετανικό πνεύμα. Ο Κ.Τσαλδάρης λέει ότι συμφωνεί με τον χειρισμό του Κυπριακού και ο εκπρόσωπος της ΕΔΑ Κ.Γαβριηλίδης ζητά να πάρει η Βουλή απόφαση για την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα που να εκλαϊ­κευτεί σε συγκεντρώσεις, συλλαλητήρια κ.λ.π. Την πρόταση του Γαβριηλίδη αντικρούει ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Γ.Βαρβούτης, που υποστηρίζει ότι δεν χρειάζονται «θορυβώδεις εκδηλώσεις», γιατί είναι γνωστός ο πόθος του ελληνικού λαού και ότι το θέμα πρέπει να το χειριστεί η κυβέρνηση «διά της διπλω­ματικής οδού» και σε συνεννόηση με τους συμμάχους. (Πρακτι­κά Βουλής. 23 Νοεμβρίου 1951.)

Φαίνεται πως δεν είναι άσχετες με το Κυπριακό οι συναντή­σεις που έχει τέσσερις μέρες αργότερα ο Γ.Βαρβούτης με τον Άγγλο πρεσβευτή Πηκ και τον Αμερικανό επιτετραμμένο Γιοστ.