Κυριακή, 21 Αυγούστου 2011

ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ

Σκληρή πολιτική

Η κυβέρνηση του Συναγερμού έχει σκληρύνει γενικότερα την πολιτική της απέναντι στην Αριστερά. Εκτός από τις συλλήψεις, τις παραπομπές σε στρατοδικεία και τις εκτελέσεις, στις αρχές Σεπτεμβρίου ανακοινώνει ότι θα αρχίσει εκστρατεία για να πιαστούν ή να εξοντωθούν 12 πρώην αντάρτες που έχουν απομείνει στην Κρήτη από το 1949 και κρύβονται σε σπηλιές ή ορεινά χωριά, καταδιωκόμενοι από τη Χωροφυλακή. Στα τέλη του ίδιου μήνα ανακοινώνει ότι πιάστηκαν ορισμένοι από τους καταδιωκόμενους, καθώς και άλλοι, που τους έδιναν στέγη και τροφή.

Πού οφείλεται αυτή η σκλήρυνση της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στην Αριστερά; Τον ένα λόγο τον έχουμε ήδη αναφέρει. Είναι η ανασυγκρότηση των παράνομων οργανώσεων του ΚΚΕ, που έχει ανησυχήσει την κυβέρνηση. Ένας άλλος λόγος είναι ότι η πολιτική της Αριστεράς, αυτή την περίοδο, βρίσκει μεγαλύτερη από πριν απήχηση σε δυσαρεστημένα από την κυβέρνηση στρώ­ματα και τάξεις. Παρ'όλες τις προόδους που έχουν αναμφισβή­τητα σημειωθεί στην οικονομία της χώρας, το βιοτικό επίπεδο των μισθωτών δεν βελτιώθηκε. Ο αριθμός των ανέργων και των υπο­απασχολουμένων μένει μεγάλος. Εξάλλου, εκατοντάδες οικογέ­νειες έχουν πληγεί από τις εκκαθαρίσεις των δημοσίων υπηρε­σιών, τις απολύσεις τραπεζοϋπαλλήλων, τον αποκλεισμό από την εργασία για πολιτικούς λόγους κ.λ.π. κ.λ.π. Όσοι λοιπόν είναι αντί­θετοι με τον Συναγερμό ή για την οικονομική του πολιτική ή για τα αντιδημοκρατικά του μέτρα ή από κομματική ή ιδεολογική το­ποθέτηση, ακούν τώρα με μεγαλύτερη συμπάθεια το κήρυγμα της Αριστεράς για ενότητα όλων των αντισυναγερμικών δυνάμεων. Οι δημοτικές εκλογές (είχαν οριστεί για τον Οκτώβριο, αλλά ανα­βλήθηκαν για τον Νοέμβριο, επειδή έγινε η προσφυγή στον ΟΗΕ για το Κυπριακό) επιταχύνουν τις ζυμώσεις στα κόμματα της αντι­πολιτεύσεως για αντισυναγερμική συνεργασία. Εκτός από το ΔΚΕΛ, και παράγοντες των Φιλελευθέρων και της ΕΠΕΚ έχουν αρχίσει να συνεργάζονται με την ΕΔΑ για να υποστηρίξουν κοινά ψηφοδέλτια στους βασικούς δήμους της χώρας.

Τέλος, οι εξελίξεις του Κυπριακού ενισχύουν την Αριστερά, για­τί δημιουργούν αντιδυτικό κλίμα και προβάλλουν τη Σοβιετική Ένωση και τις άλλες σοσιαλιστικές χώρες σαν αληθινούς προασπι­στές των λαών που βρίσκονται κάτω από τον αποικιακό ζυγό.