Κυριακή, 10 Απριλίου 2011

ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ

Δημοκρατικός Συναγερμός
Παράπονα, όπως είδαμε στην αρχή, με τον Στεφανόπουλο και το ΣΚΕΛΔ έχει και η ομάδα Παρτσαλίδη (Σοσιαλιστικό Κόμμα), που δεν την δέχτηκαν στους συνδυασμούς της Δημοκρατικής Παρά­ταξης στις εκλογές του 1950. Παρ'όλ'αυτά, ο Γιάννης Πασαλίδης δεν θέλει με κανέναν τρόπο να διασπαστεί η Δημοκρατική Παράταξη. Σχετικά γράφει, στις 14 Νοεμβρίου 1950, από τη Θεσ­σαλονίκη στον δικηγόρο - και αργότερα βουλευτή - Σταύρο Ηλιό­πουλο για όλους τους φίλους του στην Αθήνα:
«.. .1) Πρέπει να καταλάβουν τα κόμματα της Δ.Π. πως ξε­χωριστά δεν μπορούν να παρουσιάσουν καμίαν αξιόλογον δύναμιν, ούτε και μπορούν να γίνουν μαζικά κόμματα, για τούτο, αγαπητέ Σταύρο, πρέπει να φροντίσης να δης τον αγαπητό Μιχάλη (σημ.: εννοεί τον Μιχ.Κύρκο) και τον ΣοσιαλΜωράίτη (σημ.: έτσι αποκαλεί τον Σοφιανόπουλο), και να αρθούν οι διαφορές ώστε να μη διασπασθή η Δ.Π.
2) Στη Βουλή η κοινοβουλευτική παράταξη να εμφανισθή ενιαία, και να μην παρατηρήται το φαινόμενο της πολυαρχηγίας μέσα στους 10 βουλευτές (δεν ομιλώ για το ΣΚΕΛΔ, γιατί εκείνοι ξεχωρίσθηκαν).
3) Μέσα στις σημερινές πολιτικές συνθήκες από τα πράγματα ανεδείχθη αρχηγός εκείνος τον οποίον εφόρτωσαν τους περισσότερους σταυρούς (σημ.: ο Σοφιανόπουλος έχει έλθει πρώτος σε σταυρούς προτιμήσεως στην Αθήνα) και κατά την γνώμην μου ο ΣοσιαλΜωράίτης δεν πρέπει να καταπολεμηθή. Βέβαια και εκείνος ως αρχη­γός στα σοβαρά ζητήματα πρέπει να συμβουλεύηται και τους άλλους...». (Από το προσωπικό αρχείο του Σταύ­ρου Ηλιόπουλου.)
Ο Νίκος Πλουμπίδης, έχοντας ακόμα την εξουσιοδότηση του Ζαχαριάδη να κατευθύνει τις πολιτικές συνεννοήσεις, έρχεται από την παρανομία, άμεσα ή έμμεσα, σε επαφή με διάφορους παρά­γοντες. Σε λίγο συγκροτείται το κόμμα του Δημοκρατικού Συνα­γερμού από τους βουλευτές Διονύση Χριστάκο και Ανδρέα Μπικάκη, τον υφηγητή της Παιδιατρικής Γιώργο Σπηλιόπουλο, τους δικηγόρους Μιχάλη Βουρνά και Γιώργο Δαμασκηνό, τους παλιούς συνδικαλιστές Κώστα Μπασιάκο και Δημήτρη Μαριόλη, τον ηθο­ποιό Σπύρο Πατρίκιο κ.λ.π... Μόνιμη επαφή με τον Πλουμπίδη εί­χε ο Κώστας Μπασιάκος, που τον έκρυβε στο σπίτι του (Ισμήνης 61, λόφος Σκουζέ). Με τον Δημοκρατικό Συναγερμό συνεργάζο­νται και οι Αριστεροί Φιλελεύθεροι βουλευτές Σταμάτης και Φί­λιππος Χατζήμπεης και ο Μιχάλης Κύρκος, πρώην υπουργός και από τους ηγέτες μετά την απελευθέρωση του Πολιτικού Συνα­σπισμού του ΕAM.