Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011

ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ

Αντικομμουνισμός
Αυτές τις μέρες, η κυβέρνηση, είτε για ν'αποδείξει ότι δεν ευ­σταθούν οι εναντίον της κατηγορίες για συνοδοιπορία με την Αρι­στερά είτε γιατί θέλει να εξουδετερώσει την ΕΔΑ ως αντίπαλο του Κέντρου στις εκλογές, δείχνει ζωηρή αντικομμουνιστική δραστη­ριότητα. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, με απόφαση της Επιτροπής Ασφαλείας Αττικής, διαλύεται η οργάνωση νεολαίας της ΕΔΑ, ΕΔΝΕ, με βάση τον Α.Ν. 509. Ο γραμματέας της, Πότης Παρασκευόπουλος, και είκοσι ακόμα στελέχη της εκτοπίζονται.

Στο υπουργικό συμβούλιο γίνεται και πάλι συζήτηση για διά­λυση της ΕΔΑ. Ο Βενιζέλος, σε συζήτηση του με τους δημοσιο­γράφους, αναφέρει πως η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το ενδεχό­μενο να περιλάβει στον εκλογικό νόμο διάταξη που να υποχρεώνει τους υποψήφιους, για να ανακηρυχτούν, να κάνουν δήλωση ότι αποκηρύσσουν τον κομμουνισμό.

Τις μέρες αυτές, παραπέμπονται στο Πενταμελές Εφετείο για παράβαση του Α.Ν. 509, εβδομήντα ένα στελέχη και μέλη του ΚΚΕ, κυρίως ναυτεργάτες. Ταυτόχρονα, επικηρύσσονται σαν ληστές δύο στελέχη του ΚΚΕ (οι Ευθύμιος Μπράτσος και Σταύρος Καράς), που έχουν μπει παράνομα στην Ελλάδα από το εξωτερικό.
Για να μη λείψει και το μακάβριο και πένθιμο στοιχείο από την ελληνική πολιτική ζωή, στις 29 Σεπτεμβρίου πεθαίνει στο στρα­τόπεδο του Αγίου Ευστρατίου, όπου, όπως έχουμε δει, μετεκτοπίστηκε, παρόλο ότι ήταν σοβαρά άρρωστος μετά την ακύρωση της εκλογής του ως βουλευτή της ΕΔΑ, ο αγροτικός ηγέτης (πρώ­ην αρχηγός του συνεργαζόμενου με το ΚΚΕ Αγροτικού Κόμμα­τος) Κώστας Γαβριηλίδης. Η σορός του μεταφέρεται στην Αθή­να και θάβεται στο Γ Νεκροταφείο, στην Κοκκινιά.
Ο υπουργός των Εσωτερικών Κ.Ρέντης ενισχύει την αντικομμουνιστική εκστρατεία με ανακοινώσεις για κάποια περίεργη «κομμουνιστική οργάνωση», που σχεδίαζε να... ανατινάξει τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Άλλοι όμως παράγοντες του Κέ­ντρου, και κυρίως η αριστερή πτέρυγα της ΕΠΕΚ και όσοι βου­λευτές στηρίζονται στις ΕΑΜικές ψήφους, αντιδρούν στην πολι­τική αυτή. Ο Καρτάλης, π.χ., δηλώνει πως είναι εντελώς αντίθετος σε κάθε σκέψη για διάλυση της ΕΔΑ.

«Τούτο - προσθέτει ο υπουργός Συντονισμού - και πολιτι­κώς άσκοπον και νομικώς αστήρικτον θα ήτο». (Εφημερί­δες, 26 Σεπτεμβρίου 1952.)