Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011

ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ

Ανακατατάξεις και αλληλοκατηγορίες
Η ανάμειξη του Παπάγου στην πολιτική και η ίδρυση του Ελλη­νικού Συναγερμού φέρνει σοβαρές ανακατατάξεις στα άλλα αστι­κά κόμματα. Το ΛΕΚ, όπως είδαμε, αυτοδιαλύθηκε και οι ηγέτες και βουλευτές του προσχώρησαν στον Συναγερμό. Το ίδιο και to Νέον Κόμμα του Σπ.Μαρκεζίνη. Ο Τσαλδάρης, που βλέπει να διαλύεται το Λαϊκό Κόμμα, εξαπολύει έντονη επίθεση κατά του Συναγερμού. Η Αριστερά αντιμετωπίζει το κόμμα του Παπάγου ως φιλοδικτατορική κίνηση της Δεξιάς και το χαρακτηρίζει νέο-φασιστικό. Αλλά και ο Σοφοκλής Βενιζέλος κατηγορεί τώρα τον Παπάγο γιατί εγκατάλειψε τον στρατό, όπου - κατά την άποψη του αρχηγού των Φιλελευθέρων - ήταν πολύ χρήσιμος:

«Ανεξαρτήτως των αγαθών προθέσεων του κ.Παπάγου - δηλώνει ο Βενιζέλος στις 4 Αυγούστου -, την ανάμειξή του στην πολιτική θα εκμεταλλευθούν ανεύθυνα εξτρεμιστικά στοιχεία της Άκρας Δεξιάς ως και η Ακρα Αριστερά. Θα δημιουργηθούν ως εκ τούτου και πάλιν οξύτης, φανατισμοί και προκαταλήψεις».

Το κόμμα του Παπανδρέου διαλύεται επίσης. Αλλοι βουλευτές και πολιτευτές του καταφεύγουν στον Συναγερμό (Λ.Μακκάς κ.λ.π.), άλλοι στην ΕΠΕΚ (Δ.Χατζηγιάννης κ.λ.π.). Ο ίδιος ο Γ.Παπανδρέου, αφού δεν φέρνουν αποτέλεσμα οι προσπάθειές του να τον δεχτούν στον Συναγερμό, επειδή αντιδρούν ορισμένοι, παράγοντες, αποφασίζει να κατέβει και πάλι μόνος στις εκλογές με τη σημαία του μισοδιαλυμένου πια Δημοκρατικού Σοσιαλιστι­κού Κόμματος. Σε μακρές δηλώσεις του, χαρακτηρίζει «εχθρούς του τόπου» και τα δύο παλαιά κόμματα (Φιλελευθέρων και Λαϊ­κό), γιατί «εις την ιδική των δράσιν, καθώς και εις την ιδικήν των αδράνειαν οφείλεται η κακοδαιμονία και η παρακμή του πολιτικού βίου της χώρας». Κατηγορεί τον Βενιζέλο και το Συγκρότη­μα Λαμπράκη ότι υπονόμευσαν το έργο του ως υπουργού Συ­ντονισμού. Εσωτερικών, Παιδείας κ.λπ., και τα επιτεύγματά του στους τομείς αυτούς (σύμβαση Πτολεμάίδας, «ισοπολιτεία στην ύπαιθρο», προστασία σιτοπαραγωγών, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών κ.λ.π.). Τέλος, χαρακτηρίζει «εθνικούς άνδρες» και τον Πλαστήρα και τον Παπάγο, εκφράζει όμως τον φόβο ότι τα «κινηματά» τους δεν θα ωφελήσουν τον τόπο, αλλά θα προκαλέσουν επικίνδυνη πόλωση (εφημερίδες. 4 Αυγούστου).
Ήρεμος και σχεδόν ευχαριστημένος για την ανάμειξη του Παπάγου στην πολιτική παρουσιάζεται ο στρατηγός Πλαστήρας:

 «Πιστεύω - δηλώνει, αμέσως μετά την αναγγελία του στρα­τάρχη για την ανάμειξη του στην πολιτική ο αρχηγός της ΕΠΕΚ - ότι ο κ.Παπάγος καλώς έπραξε να πολιτευθή. Κατ'αυτόν τον τρόπον δίδει ο ίδιος τέλος εις την υφισταμένη από πολλού αμφιβολίαν αν θα κατέλθη εις τον πολιτικόν στίβον. Όσον αφορά εις την αλλαγήν εις την οποίαν ο κ.Παπάγος ανεφέρθη διά των χθεσινών πρώτων πολιτικών δηλώσεών του, προσωπικώς είμαι ευτυχής διότι ενεστερνίσθη το σύνθημα του πολιτικού αγώνος της ΕΠΕΚ. Θα προ­κύψει καλόν διά τον τόπον αν το σύνθημα τούτο το εφαρμόσουν κόμματα, είτε ταύτα θα ευρεθούν εις την κυβέρνησιν είτε μείνουν εις την αντιπολίτευσιν».