Σάββατο, 13 Αυγούστου 2011

ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ

Και πάλι οι στρατιωτικές δαπάνες

Ο χειμώνας του 1953-54 είναι εξαιρετικά βαρύς. Οι ορεινές πε­ριοχές της χώρας, ιδιαίτερα στη Μακεδονία, αποκλείονται από τα χιόνια. Δραματικές εκκλήσεις φτάνουν το πρώτο δεκαήμερο του Φλεβάρη από τα διάφορα χωριά, που δεν έχουν ούτε τροφή για τους ανθρώπους και για τα ζώα, ούτε καύσιμη ύλη, ούτε φάρμα­κα. Ζώα πεθαίνουν από την πείνα και άλλα τα τρώνε οι λύκοι και τα τσακάλια, που κατεβαίνουν στα χωριά. Έχει δημιουργηθεί σο­βαρή κατάσταση. Το κυβερνητικό συμβούλιο συνεδριάζει έκτα­κτα για να την αντιμετωπίσει.

Βασικό εμπόδιο για να λυθούν τα μόνιμα (οικονομική καθυ­στέρηση, υποαπασχόληση), αλλά και τα έκτακτα (καταστροφές από σεισμούς, πλημμύρες, χιόνια) προβλήματα της χώρας είναι οι υπέρογκες στρατιωτικές δαπάνες. Ο Παπάγος, στη διάρκεια της περιοδείας του στη Δ.Ευρώπη, ζητά από τον στρατηγό Γκρούντερ και τους άλλους ηγέτες του NATO να βοηθήσει αποφασιστι­κά η Ατλαντική Συμμαχία την Ελλάδα να αντιμετωπίσει τις δα­πάνες αυτές. Αλλά, και αυτή τη φορά, οι εκκλήσεις της ελληνικής κυβερνήσεως δεν φέρνουν κανένα αποτέλεσμα. Και η κυβέρνη­ση δεν προχωρεί στη μείωση της αριθμητικής δύναμης των αντρών του στρατού, παρόλο που το Συμβούλιο του NATO, τον Δεκέμ­βριο του 1953, έχει παραδεχτεί ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για σοβιετική επίθεση και ότι η διεθνής ύφεση είναι γεγονός. (Το Βήμα, 10 Ιανουαρίου 1954.) Ο Παπάγος έχει υποβάλει σχετικό υπόμνημα στην αμερικανική κυβέρνηση και περιμένει απάντηση. (Εφημερίδες, 27 Φεβρουαρίου και 24 Μαρτίου 1954.)

Για να αντιμετωπιστούν οι δαπάνες για την ανασυγκρότηση, η κυβέρνηση εκδίδει εσωτερικό δάνειο ύψους 300 δισεκατομμυ­ρίων δραχμών ή 10 εκατομμυρίων δολαρίων.