Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011

ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ

Και... «ζήτω το ΕΑΜ»
Στις 27 Σεπτεμβρίου, ενδέκατη επέτειο από την ίδρυση του Εθνι­κού Απελευθερωτικού Μετώπου, η εφημερίδα Προοδευτική Αλλα­γή δημοσιεύει ενυπόγραφο άρθρο του διευθυντή της, Νίκου Παπαπολίτη, αδελφού του υπουργού και από τα ηγετικά στελέχη της ΕΠΕΚ, Σάββα Παπαπολίτη (και οι δύο ανήκαν στην Κατοχή στην ΕΛΔ του Τσιριμώκου), με τον τίτλο: «Το ΕΑΜ»:

«Αυτό ήταν το ΕΑΜ - έγραφε ανάμεσα σε άλλα ο Ν.Παπαπολίτης. Το μεγαλύτερο ελληνικό λαϊκό δημιούργημα. Και, όπως εμείς πιστεύουμε, το μεγαλύτερο παγκόσμιο δημιούργημα σε σύγκριση με τις ντόπιες συνθήκες κάθε χώρας. Δεν πέρασε πολύς καιρός και το ΕΑΜ έγινε κτήμα και βίωμα του λαού μας. Και γι'αυτό κυριάρχησε πάνω στον κατακτητή κι έγινε ο τρόμος του, ο βραχνάς του (...). Δεν πρόκειται να υμνήσουμε του ΕΑΜ τα κλέη. Την υψηλόφρονα αποφασιστικότητα των παιδιών του λαού μας απέναντι στα εκτελεστικά αποσπάσματα των τριών κατακτητών. Ούτε την αντοχή τους, αντοχή μαρτύρων, μπρο­στά στα ανείπωτα βασανιστήρια που τους επέβαλλε η θηριώδης κακουργία του κατακτητού. Oπως την απαράμιλλη εφευρετικότητα του μυαλού των, για ν'αντιμετωπίζουν την περίτεχνη οργάνωσι της φασιστικής κατασκοπίας (...). Καλύτερα από κάθε περιγραφή ομιλούν τα ίδια τα γεγο­νότα (...) ομιλούν τα ίδια τα κείμενα του Συμμαχικού στρα­τηγείου, στις διαταγές του οποίου ήταν εντεταγμένες οι λαϊκές στρατιωτικές δυνάμεις και που αποτελούν έναν αλη­θινό ύμνο για τη στρατιωτική δράσι και τις επιχειρήσεις του ΕΛΑΣ και την ανεκτίμητη συμβολή του στην επιτυχία του δεύτερου αγώνος των συμμαχικών στρατιωτικών δυνά­μεων στην Αφρική και κατόπιν στην απόβασι στην Ιταλία (...). Σήμερα, που μπαίνουμε στην αρχή του 12ου χρόνου, το εθνικό και λαϊκό μας καθήκον μάς επιβάλλει να αποστρέφουμε το πρόσωπο από όλους όσους θέλησαν, εκμε­ταλλευόμενοι τις υπερβολές και τα σφάλματα ενός λαϊκού κινήματος, να συκοφαντήσουν και να περιυβρίσουν ή, με οποιοδήποτε πρόσχημα, να εκμεταλλευθούν αυτό το υψη­λό σύμβολο του πνεύματος της αυτοθυσίας που χαρακτη­ρίζει τον λαό μας, της αγάπης και της αφοσιώσεως προς την πατρίδα (...). Και ύστερα να θυμηθούμε πως πολλοί από τους δημιουργούς αυτού του κλέους της σύγχρονης Ελλάδος ζουν μεταξύ μας δυστυχισμένοι, περιφρονημένοι, διωγμένοι από την κακία και τα πάθη των ανθρώπων (...). Σήμερα, με την ευκαιρία της ιστορικής επετείου, ας τιμή­σουμε όλοι το ΕΑΜ: ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΑΜ».