Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ

Η τριμερής διαλύεται
Αμέσως μετά την αποκάλυψη του νέου σκανδάλου, πολλά στε­λέχη των άλλων κομμάτων ζητούν να ξεκαθαριστεί η κατάστα­ση και να διακοπεί η κυβερνητική συνεργασία τους με τους Λαϊ­κούς. Κανένας δεν έχει διάθεση να εισπράξει τη λαϊκή κατακραυγή συνεργαζόμενος με το κόμμα του οποίου παρά­γοντες ήταν, άμεσα ή έμμεσα, υπεύθυνοι για διασπάθιση δισε­κατομμυρίων δραχμών του Δημοσίου ή κρατικών οργανισμών. Ο Βενιζέλος, σε λόγο του από τον Ραδιοσταθμό Θεσσαλονίκης, στις 26 Οκτωβρίου, υπόσχεται ότι θα επιβληθούν κυρώσεις και θα γί­νει ηθικός καθαρμός. Ο Τσαλδάρης υποστηρίζει ότι δεν θα πρέ­πει να διασπαστεί η κυβέρνηση, αλλά ν'αφεθεί η Δικαιοσύνη ανε­πηρέαστη στο έργο της. Παράγοντες του Λαϊκού Κόμματος πηγαίνουν στη Δ.Γερμανία, όπου βρίσκεται ο αντιπρόεδρος Γ.Παπανδρέου, για να τον πείσουν ν'αναβληθεί η κυβερνητική κρί­ση ώσπου ν'αποφανθεί η Δικαιοσύνη. Στο μεταξύ, οι Πλαστή­ρας, Τσουδερός και άλλοι ηγέτες της αντιπολιτεύσεως ζητούν να ξεκαθαριστεί άμεσα η κατάσταση με νέες εκλογές.
Στις 31 Οκτωβρίου, επιστρέφει ο Γ.Παπανδρέου. (Στο ταξί­δι του πέτυχε να γίνουν δεκτά πάλι στη Δ. Γερμανία τα ελληνικά καπνά, παρά τις αντιδράσεις κυρίως των Αμερικανών, που έχουν κατακλύσει τη δυτικογερμανική αγορά με τα «Βιρτζίνια».) Αρχί­ζουν αμέσως συνομιλίες των τριών αρχηγών για να λυθεί η κρίση. Την άλλη μέρα, ο Παπανδρέου έχει πολύωρη συνομιλία με τον βασιλιά και άλλη με τον Πιουριφόυ. Γίνεται σύσκεψη και των βου­λευτών του κόμματος του Παπανδρέου, που αξιώνουν διαχωρι­σμό των ευθυνών από το Λαϊκό Κόμμα. Οι Βενιζέλος και Πα­πανδρέου προσπαθούν να πείσουν τον Τσαλδάρη ν'αποχωρήσει μόνος του από την κυβέρνηση, ώσπου να εκδοθεί το δικαστικό βούλευμα για το σκάνδαλο του ΟΛΠ, ώστε να μην υπάρξει υπό­νοια επηρεασμού της Δικαιοσύνης. Ο Τσαλδάρης αρνείται με τον ισχυρισμό ότι έτσι «θα φανεί ότι δικαιώνονται οι συκοφάνται».
Το απόγευμα της 2ας Νοεμβρίου, ο Βενιζέλος πηγαίνει στα Ανάκτορα και υποβάλλει την παραίτηση της κυβερνήσεως. Η τρι­μερής, που φαινόταν τόσο ισχυρή και σταθερή, δεν έζησε ούτε δύο μήνες. Ο Τσαλδάρης προτείνει στον βασιλιά να σχηματιστεί κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Γ.Βεντήρη από τα τρία κόμ­ματα, χωρίς τη συμμετοχή των αρχηγών. Έτσι ελπίζει ότι δεν θα φανεί η δική του αποπομπή ως προσωπική και κομματική μείω­ση. Μέσα στην ίδια μέρα, ο Αμερικανός πρεσβευτής αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα, έχει ιδιαίτερη συνομιλία με τον διευθυ­ντή του πολιτικού γραφείου του βασιλιά Αριστείδη Μεταξά και άλλους παράγοντες. Ο βασιλιάς αναθέτει και πάλι την εντολή στον Σοφοκλή Βενιζέλο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου