Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011

ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ

Διάσπαση στην Αριστερά
Ένα μήνα περίπου πριν από τις δημοτικές εκλογές, αρχίζουν δια­πραγματεύσεις ανάμεσα στους διάφορους παράγοντες της Αρι­στεράς για την υπόδειξη κοινού υποψηφίου δημάρχου. Οι συ­σκέψεις που κρατούν δεκαπέντε περίπου μέρες, γίνονται στο γραφείο του I.Σοφιανόπουλου, στις αρχές της οδού Χαρ.Τρι­κούπη. Στις διαπραγματεύσεις παίρνουν μέρος και εκπρόσωποι του ΣΚΕΛΔ.
Οι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων και ομάδων της Αριστε­ρά δέχονται ως κοινό υποψήφιο τον Δημήτρη Γονατά που προ­τείνει ο Σοφιανόπουλος. Πρώην αρεοπαγίτης, αντιπρόεδρος των Δημοκρατικών Συλλόγων πριν από το δημοψήφισμα του 1946, ο Δημ.Γονατάς, αδελφός του Στυλιανού Γονατά, έχει το 1950 συ­νεργαστεί με την ΕΠΕΚ. Γνωστός και σεβαστός στην αθηναϊκή κοινωνία, ο Δημήτρης Γονατάς, ψηλός, με αριστοκρατική εμφάνι­ση, άψογα πάντα ντυμένος με σκούρα κοστούμια και σκληρά κο­λάρα, επιβλητικός και ευγενής, είναι μια μορφή του 19ου αιώνα. Ο ίδιος δέχεται την υποψηφιότητά του, αλλά οι διαπραγματεύ­σεις σκοντάφτουν στο πρόγραμμα που θα παρουσιάσει και στις θέσεις δημοτικών συμβούλων που θα πάρουν κάθε κόμμα και ομάδα της Αριστεράς. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, βέβαιος πως έχει την υποστήριξη του ΚΚΕ, με τον μηχανισμό του και τους ρα­διοσταθμούς στο εξωτερικό, πιέζει για προωθημένο πρόγραμμα και για να πάρει πολλές θέσεις στον συνδυασμό. Έχει την υποστήριξη και του Μιχάλη Κύρκου. Οι άλλοι - Ένωσις Δημοκρατι­κών Αριστερών του Σοφιανόπουλου και ΣΚΕΛΔ των Σβώλου και Τσιριμώκου - επιμένουν να έχουν τον κύριο λόγο, στηριζόμενοι στην κοινοβουλευτική τους δύναμη και στο κύρος των ηγετών τους, που έχουν πάρει τους περισσότερους σταυρούς στις εκλογές του 1950. Τα γεγονότα, πολύ γρήγορα, θα δικαιώσουν τους εκπροσώπους του Δημοκρατικού Συναγερμού, γιατί θ'αποδείξουν ότι οι ψήφοι της Δημοκρατικής Παρατάξεως προέρχονταν οι περισ­σότερες από πολίτες που ακολουθούσαν ακόμα τη γραμμή και την ηγεσία του ΚΚΕ. Οι πλατύτερες δυνάμεις του ΕΑΜ - διαφω­νούντες με την ηγεσία του ΚΚΕ και με την τακτική της και άλλοι - είχαν στην πλειοψηφία τους προσχωρήσει στην ΕΠΕΚ, που, εξάλ­λου, στις περιφέρειες, στις οποίες δεν είχε συνδυασμούς η Δημο­κρατική Παράταξη, ψηφίστηκε από όλους τους αριστερούς.
Οι προθεσμίες για την υποβολή των υποψηφιοτήτων κο­ντεύουν να λήξουν και οι εκπρόσωποι των διαφόρων κομμάτων και ομάδων της Αριστεράς συνεχίζουν τις διαβουλεύσεις και τις διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα και τη σύνθεση του συν­δυασμού Γονατά. Στην τελευταία συνάντηση στο γραφείο του Σοφιανόπουλου, ο Μιχάλης Κύρκος από μέρους και του Δημο­κρατικού Συναγερμού, διαβάζει το κείμενο της προγραμματικής διακήρυξης που θα έπρεπε, κατά την άποψή τους, να κάνει ο υπο­ψήφιος δήμαρχος της Αριστεράς. Οι Γιάννης Σοφιανόπουλος και Ηλ.Τσιριμώκος διαφωνούν και εξαπολύουν έντονη επίθεση ενα­ντίον της Άκρας Αριστεράς. Η συνεδρίαση διακόπτεται στη 1.30 το απόγευμα για τις 4. Αλλά οι εκπρόσωποι του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι αποφασισμένοι να επιβάλουν, με κάθε τρόπο, τη δική τους διακήρυξη, ή αλλιώς, να σπάσουν τις διαπραγμα­τεύσεις και να προχωρήσουν σε υποβολή δικών τους υποψηφιο­τήτων. Έχουν ήδη κάνει κρούση στον Αντρέα Ζάκκα. αλλά αυτός δεν δέχεται να είναι υποψήφιος και κλίνουν προς την υποψηφιό­τητα του υφηγητή Γιώργου Σπηλιόπολου.
Λίγη ώρα πριν από την καθορισμένη για την τελική συνάντη­ση, οι παράγοντες του Δημοκρατικού Συναγερμού πηγαίνουν στο γραφείο του υποψηφίου δημάρχου στην οδό Απελλού, όπου βρί­σκεται ο Γονατάς. και του ζητούν να συνεννοηθούν ιδιαίτερα για τη διακήρυξη. Μπαίνουν όλοι μαζί σ'ένα αυτοκίνητο, αλλά, αντί για του Σοφιανόπουλου, όπου είναι το ραντεβού με τους άλλους, σταματούν στο γραφείο του δικηγόρου και βουλευτή Αντρέα Μπικάκη. Εκεί, ζητούν από τον Γονατά να υπογράψει τη διακήρυξη, που έχει έτοιμη ο Μιχάλης Κύρκος. Ο πρώην αρεοπαγίτης τούς παρακαλεί να του δώσουν πίστωση χρόνου. Τα πράγματα όμως βιάζουν. Οι προθεσμίες λήγουν. Οι εκπρόσωποι του Δημοκρατικού Συναγερμού ζητούν από τον υποψήφιο δήμαρχο να τους απα­ντήσει εκείνη τη στιγμή με ένα «ναι» ή ένα «όχι». Ο Γονατάς αρ­νείται. Ο συνασπισμός των αριστερών κομμάτων και ομάδων για τις δημοτικές εκλογές έχει ουσιαστικά σπάσει. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός και ο Μιχάλης Κύρκος θα υποστηρίξουν για δήμαρ­χο τον γιατρό Γ.Σπηλιόπουλο. Την υποψηφιότητα του Γ.Σπηλιόπουλου αρχίζει αμέσως να την προβάλλει ο ραδιοσταθμός του ΚΚΕ «Ελεύθερη Ελλάδα», που εξαπολύει ταυτόχρονα επίθεση εναντίον της ΕΠΕΚ, της Δημοκρατικής Παράταξης, των Πλαστή­ρα, Σοφιανόπουλου, Σβώλου, Τσιριμώκου κ.λπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου