Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ

ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ


 Στις 6 Αυγούστου, ανακοινώνεται ο τίτλος του νέου κόμμα­τος, που έχει επικεφαλής τον στρατάρχη Παπάγο: «Ελληνι­κός Συναγερμός», κατ'απομίμηση τίτλου του «Συναγερ­μού του Γαλλικού Λαού» (Rassemblement du Peuple Francais). Ο Παπάγος εμφανίζεται σαν ο Ντε Γκωλ της Ελλάδας.
Στο νέο κόμμα προσχωρούν αμέσως το ΛΕΚ και οι περισσότεροι βουλευτές του Λαϊκού Κόμματος. Επιτελείς του Ελληνικού Συναγερμού είναι ο Σπύρος Μαρκεζίνης και οι δύο συναρχηγοί του ΛΕΚ, Π.Κανελλόπουλος και Στ.Στεφανόπουλος. Το ΛΕΚ αυτοδιαλύθηκε. Ο Στεφανόπουλος πρότεινε στον Παπάγο να προ­σθέσει ως τέταρτο επιτελή του Συναγερμού τον Π.Πιπινέλη. Ο στρατάρχης όμως απέρριψε την πρόταση:
ΠΑΠΑΓΟΣ: Όχι, γιατί δεν μου αρέσει η στάσις του. Είμε­θα φίλοι με τον Πιπινέλη. Αλλά, ενώ μου έλεγε τα εξ αμά­ξης κατά του Τσαλδάρη, τα έφτιαξε μαζί του. (Αφήγηση παλαιού πολιτικού.)
Είναι πιθανό, εξάλλου, να επηρέασαν τον Παπάγο και όσα κα­ταμαρτυρούσε ο Διάκος εναντίον του Πιπινέλη για τον ρόλο του στην υπόθεση Κατραμάτου, καθώς και οι ιδιαίτεροι δεσμοί του με τους Άγγλους. Βέβαιο επίσης είναι ότι ο Σπ.Μαρκεζίνης, που παρέμενε πάντα ο κύριος σύμβουλος του Παπάγου και ο κυριότερος πολιτικός εγκέφαλος του Συναγερμού, δεν συμπαθούσε τον Πιπινέλη. Για την οργάνωση του κόμματος του ο στρατάρχης χρησιμοποίησε και ορισμένους φίλους του απόστρατους, όπως ο συνταγματάρχης Γωγούσης και ο στρατηγός Καρατζένης.
Στις 11 Αυγούστου, ο Παπάγος, μιλώντας από τον Ραδιοφω­νικό Σταθμό Αθηνών, καλεί τον ελληνικό λαό σε «συναγερμό». Υποστηρίζει, ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι κρίσιμα για την Ελλά­δα και για τον «ελεύθερο κόσμο», ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε την αμερικανική βοήθεια, αλλά να μη στηριζόμαστε σ'αυτή, για­τί είναι επικουρική, αλλά κυρίως στις δικές μας δυνάμεις. Καλεί τον λαό στη «μάχη της παραγωγής», υπόσχεται πως θα δημι­ουργήσει έντιμο κράτος και θα κατοχυρώσει τις πολιτικές και ατο­μικές ελευθερίες των πολιτών, και συνεχίζει:
«Καλώ όλους να λησμονήσουν το παρελθόν. Ζητώ μακροθυμία απέναντι των αντιπάλων (...). Η ενότης του έθνους είναι προϋπόθεσις της δυνάμεώς του και η δύναμίς του εγγύησις της ασφαλείας του. Έργον του κράτους είναι να αντιταχθή με την αναγκαίαν αυστηρότητα κατ'εκείνων μό­νον των αμετανοήτων, οι οποίοι θα θελήσουν είτε την ενό­τητα να διασπάσουν είτε την εσωτερικήν ασφάλειαν να κλονίσουν».
Ο Παπάγος - ή μάλλον ο Μαρκεζίνης, που από το 1949 έχει δια­κηρύξει την πολιτική της «λήθης του παρελθόντος» και είναι ο εμπνευστής, όταν δεν είναι και ο συγγραφέας, των λόγων του στρατάρχη - ξέρει πως τα συνθήματα της αλλαγής και της ειρηνεύσεως έχουν απήχηση στον λαό και θέλει να τα πάρει από τον Πλαστήρα και την Αριστερά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου