Κυριακή, 3 Απριλίου 2011

ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ

Καταδίκη πρώην υπουργού
Στο μεταξύ, το Λαϊκό Κόμμα δέχεται νέα πλήγματα. Στις 11 Ια­νουαρίου, αρχίζει στο «Ειδικό Δικαστήριο περί ευθύνης υπουρ­γών» η δίκη του Πάνου Χατζηπάνου και των τεσσάρων άλλων κα­τηγορουμένων για την υπόθεση των καυσίμων. Η κατηγορία κατά του πρώην υπουργού Μεταφορών είναι ότι έβλαψε το Δημόσιο «εκ προθέσεως» για να ωφελήσει τρίτους, αναθέτοντας τη μετα­φορά των υγρών καυσίμων όχι «εις τους αναδειχθέντας από τους επανειλημμένους μειοδοτικούς διαγωνισμούς, αλλά εις τον Β. Σκ... και την όπισθεν αυτού κρυπτομένην Όλγα Κυρ...», με τιμή πολύ ανώτερη από τις προσφορές των τελευταίων μειοδοτών. Πρόεδρος του δικαστικού είναι ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πά­γου Χρήστος Σταυρόπουλος και μέλη ο αρεοπαγίτης Τζαννετάκης. ο πρόεδρος Εφετών Παπανδρέου κ.λπ.
Η δίκη κρατά 35 μέρες και, όπως είναι φυσικό, προκαλεί με­γάλο ενδιαφέρον. Τις πρώτες μέρες μάλιστα δημιουργείται σο­βαρό θέμα από μια φράση του προέδρου του δικαστηρίου, που προκαλεί πολιτικό θέμα και κυβερνητική παρέμβαση. Συγκε­κριμένα, κατά τη συνήθεια της εποχής, συνήγορος υπερασπίσεως των κατηγορουμένων αφήνει υπαινιγμούς, ότι ορισμένοι από τους μειοδότες είναι κομμουνιστές και ζητά από τον πρόε­δρο του δικαστηρίου να προσκομισθούν από την Ασφάλεια τα πιστοποιητικά των κοινωνικών τους φρονημάτων. Ο πρόεδρος του Ειδικού Δικαστηρίου - κατά τα πρακτικά των εφημερίδων - απαντά ότι δεν ζητά πληροφορίες από την Ασφάλεια, γιατί «δεν έχει ουδεμίαν εμπιστοσύνην». Αναφέρει παραδείγματα γνωστών του «υπεράγαν εθνικιστών», που παρουσιάζονται από την Ασφάλεια σαν κομμουνιστές, και προσθέτει:
«Από την Ασφάλεια οι κομμουνισταί βγαίνουν εθνικισταί και οι εθνικισταί κομμουνισταί. Δεν ξέρω πότε θα βγω κι εγώ κομμουνιστής, διότι ο χαρακτηρισμός της Ασφαλείας στηρίζεται εις την γνώμην του οποιουδήποτε αστυφύλακος ή χωροφύλακος».
Όπως είναι φυσικό, δημιουργείται μεγάλο ζήτημα και οι υπουρ­γοί Δικαιοσύνης Λαγάκος και Δημοσίας Τάξεως Θεολογίτης ζη­τούν τα ακριβή πρακτικά του δικαστηρίου, και ο πρόεδρος διευ­κρινίζει ότι η αληθινή έννοια αυτών που είπε ήταν ότι «ενίοτε τα πιστοποιητικά των κατωτέρων οργάνων της Ασφαλείας είναι ατε­λή και δεν δυνάμεθα να έχωμεν πάντοτε εμπιστοσυνην, και δι'αυτό δεν ευθύνεται ο διευθυντής της Ασφαλείας». Το επεισόδιο ήταν, πάντως, χαρακτηριστικό για το κλίμα της εποχής.
Η απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου βγαίνει στις 15 Φεβρου­αρίου. Το δικαστήριο κηρύσσει ένοχο απιστίας τον πρώην υπουρ­γό και συνεργούς τους δύο συγκατηγορουμένους του, Όλγα Κυρ... και Β. Σκ... Καταδικάζει τους Χατζηπάνο και 'Ολγα Κυρ. σε δί­μηνη φυλάκιση και τον Β. Σκ. σε φυλάκιση ενός μηνός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου