Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ

Διαβεβαιώσεις Παπάγου
Στο μεταξύ, στα παρασκήνια, ο Μαρκεζίνης και άλλοι παράγο­ντες προωθούν τις προετοιμασίες για τη συγκρότηση του νέου κόμματος της Δεξιάς. Ο Παπάγος ταλαντεύεται ακόμα, αλλά η πίεση των διαφόρων συμβούλων και φίλων του τον κάνει να τεί­νει περισσότερο προς την απόφαση να πολιτευτεί. Την απόφαοη αυτή την ενισχύει το πείσμα του για την εχθρότητα που δείχνουν απέναντι του, από τον Αύγουστο του 1950, οι αυλικοί και η ίδια η Φρειδερίκη. Ο βασιλιάς, που φοβάται ότι μπορεί ο στρατάρχης, ύστερα από μια εκλογική του νίκη, να γίνει παντοδύναμος και να στραφεί και εναντίον του Θρόνου, προσπαθεί να τον πείσει να μην πολιτευτεί, με το πρόσχημα ότι είναι απαραίτητος στις ένοπλες δυνάμεις.
Στις 7 Φεβρουαρίου, η Βραδυνή, εφημερίδα προσκείμενη ακόμα τότε στο Λαϊκό Κόμμα, δημοσιεύει την πληροφορία ότι:
«Ο αρχιστράτηγος εύρε την ευκαιρίαν, κατά πρόσφατον ακρόασίν του παρά τω βασιλεί, να δηλώση κατηγορηματι­κώς προς τον άνακτα ότι επ'ουδενί λόγω είναι διατεθει­μένος να αναμειχθή στην πολιτικήν και να αναλάβη, ως ανεγράφη προσφάτως, προσφερθησομένην προεδρίαν της κυβερνήσεως. Αι προθέσεις του αρχιστρατήγου συνίστα­νται εις την πλήρην αφοσίωσίν του εις τα στρατιωτικά του καθήκοντα και το έργον της ασφαλείας της χώρας».
Είναι αναμφισβήτητο ότι ο Παπάγος από τη μία διαβεβαίωνε τον βασιλιά, ότι δεν είχε σκοπό να πολιτευτεί, από την άλλη όμως ολοένα και περισσότερο συμφωνούσε με τους πολιτικούς, οικο­νομικούς και δημοσιογραφικούς παράγοντες που του ζητούσαν με επιμονή να γίνει αρχηγός του νέου κομματικού οργανισμού της Δεξιάς. Χαρακτηριστικό από την άποψη αυτή είναι πως, το ίδιο βράδυ, έσπευσε να διαψεύσει το δημοσίευμα της βραδυνής.
Η ανακοίνωση που δόθηκε στον Τύπο από το «γραφείον του αρχιστρατήγου» ήταν πολύ χαρακτηριστική στην αοριστία της για την πρόθεση του Παπάγου να κατέβει στην πολιτική:
«Είμεθα εξουσιοδοτημένοι να ανακοινώσωμεν - έγραφε αφού αναφερόταν στο δημοσίευμα της Βραδυνής - ότι τα δημοσιευθέντα τυγχάνουν τελείως ανακριβή».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου