Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2011

ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ

Εκκαθαρίσειςκαι απολύσεις

Οι σχέσεις του Συναγερμού με την αντιπολίτευση συνεχώς οξύ­νονται. Η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Συναγερμό ότι οργανώνει «κράτος της Δεξιάς» με σκοπό να διαιωνίσει την εξουσία του, διατηρώντας, βέβαια, τον κοινοβουλευτικό μανδύα. Τον Φλεβάρη του 1954, γίνονται έντονες συζητήσεις στη Βουλή για τις εκκαθαρίσεις στις δημόσιες υπηρεσίες και τις απολύσεις δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων (Πρακτικά Βουλής, 11 Φεβρουαρίου 1954). Παρ'όλες τις αντιδράσεις των αντικυβερνητικών κομμάτων, στις 16 Φεβρουαρίου ψηφίζεται από τη συναγερμική πλειο­ψηφία της Βουλής ο νόμος 2500 για την εκκαθάριση των δημοσίων υπηρεσιών. Ανάμεσα σε επεισόδια και αντεγκλήσεις συζητά η Βουλή επερώτηση του βουλευτή του Κέντρου Κ.Δημόπουλου, που επικρίνει την κυβέρνηση γιατί απέλυσε περίπου χίλιους δημοτικούς και κοινοτικούς συμβούλους στη Βόρεια Ελλάδα. Οι απολύσεις - τονίζει ο Κ.Δημόπουλος - γίνονται με το πρόσχημα της αντεθνικής δράσεως», στην πραγματικότητα όμως γιατί οι απολυθέντες δεν υπέκυψαν στις πιέσεις του Συναγερμού. Στη συζήτηση παίρνουν μέρος και οι συναρχηγοί των Φιλελευθέρων Σοφ.

Βενιζέλος και Γ.Παπανδρέου, που αναφέρουν ότι πολλοί από τους απολυθέντες ανήκουν στο Κέντρο.

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Όλοι οι απολυθέντες είναι αγνοί και ήσυ­χοι, την μόνην δε δικαιολογίαν την οποίαν θα εύρισκεν η κυβέρνησις είναι ίσως ότι κατά την Κατοχήν ανεμείχθησαν εις το ΕΑΜ. Αλλά τότε ο κ.Δημάρατος ήτο στο βουνό διοι­κητής μεραρχίας του ΕΛΑΣ και σήμερον είναι υπουργός και ο κ.Κανελλόπουλος από την Μέσην Ανατολήν έκαμε συστάσεις στους συγγενείς του να συνεργαστούν με το ΕΑΜ διά ν'αποφύγουν τον κίνδυνο από τους ΕΛΑΣίτας και σή­μερον είναι υπουργός Εθνικής Αμύνης.

Οι απολύσεις γίνονται με βάση διάταξη του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που δίνει το δικαίωμα στον υπουργό των Εσω­τερικών να απολύει δημοτικούς και κοινοτικούς συμβούλους και δημάρχους για «λόγους δημοσίας τάξεως και συμφέροντος». Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα κριτήρια των απολύσεων είναι κομματικά.

Σε άλλη συνεδρίαση της Βουλής, ο πρώην υπουργός Μόδης κατάγγειλε ότι, σε μία μόνο μέρα, και μόνο στον Νομό Φλωρίνης κοινοποιήθηκαν 90 απολύσεις κοινοτικών συμβούλων, που κατά το 99% τους ανήκαν στο Κόμμα των Φιλελευθέρων και ορισμένοι, μάλιστα, είχαν υπηρετήσει στα TEA (Πρακτικά Βουλής, 19 Φε­βρουαρίου 1954). Είναι φανερό πως ο Συναγερμός θέλει να υπο­τάξει την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου